• Luik 2

  studenten ondersteunen

  tijdens de lerarenopleiding

 • Doel

  Meer studenten van verschillende achtergronden behalen hun diploma van leerkracht

 • Hoe

   

  Gesprekken met lerarenopleidingen en studenten

   

  We gaan in gesprek met Antwerpse lerarenopleidingen over hoe studenten beter te ondersteunen.

  Tegelijk wisselen we uit met studenten over de drempels die ze tegenkomen.

   

 • Wat kun je doen als lerarenopleiding?

   

  Vele leerlingen vinden de weg van de lerarenopleiding niet.

  • Voer campagnes gericht op ondervertegenwoordigde doelgroepen in het secundair onderwijs

   

  Vele studenten met een migratiegeschiedenis haken af tijdens de lerarenopleiding.

  • Voorzie een exitgesprek met deze studenten om te horen wat daar de redenen van zijn

  • Speel in op de specifieke drempels die deze studenten mogelijk meemaken:

   • terechtkomen in een opleiding die onbewust meer rekening houdt met de cultuur van witte studenten 

   • racisme vanwege medestudenten, docenten,

   • moeilijker stageplaatsen vinden omwille van afkomst of levensbeschouwelijke tekens

   • negatieve ervaringen tijdens stages

   • een strengere beoordeling dan hun medestudenten op vlak van hun taalbeheersing of accent, ondanks evenveel taalvaardigheid

   • ....